Er kundeinformasjonen din oppdatert?

Hvorfor må kundeinformasjonen din oppdateres?

Vi har en juridisk forpliktelse til å identifisere og kjenne kundene våre. Dette gjelder ikke bare nye kunder, men også eksisterende kunder så lenge de er kunder hos oss. Derfor må vi oppdatere våre kunders informasjon med jevne mellomrom. Ved å oppdatere kundeinformasjonen din kan vi sikre trygg og smidig bruk av kortet ditt også i fremtiden.

Vi ber deg sjekke blant annet følgende informasjon:

  • kontaktinformasjon
  • informasjon om arbeid og lønn
  • hovedformålet med bruken av kredittkortet/kontoen
  • er du en politisk innflytelsesrik person?
  • samtykke til markedsføring

Vanlige spørsmål og svar

Hvordan vet jeg at undersøkelsen er fra riktig part og ikke et phishing-forsøk?

Sjekk at avsenderen av e-posten er St1 Mastercard. Er du usikker på om det er det, kontakt St1 Kundeservice på +47 22 66 53 20. Vi vil aldri be deg om bankinformasjon, passord eller kortinformasjon på e-post eller telefon.

Hva slags spørsmål stiller dere?

Vi ber deg sjekke kontaktinformasjonen din (navn, telefonnummer, e-post og adresse). I tillegg ber vi om statsborgerskap, bostedsland, arbeidsforhold og lønnsinformasjon. Når det gjelder betalingsatferd, ber vi deg fortelle oss formålet med å bruke kredittkontoen din og et estimat for månedlig bruk, både for kortbetalinger og kontantuttak. En vesentlig del er informasjonen dersom du er en politisk aktiv innflytelsesrik person.

Kan jeg endre den forhåndsutfylte informasjonen selv?

Ja det kan du. I forbindelse med endring av e-postadresse sender vi en e-post med bekreftelseskode til din nye e-postadresse. Bekreftelseskoden er gyldig i 24 timer. E-postadressen bekreftes kun i våre systemer hvis den er bekreftet.

Du kan ikke endre regnskapsadressen selv. Hvis du oppdager en feil, vennligst kontakt St1 Kundeservice på +47 22 66 53 20, hverdager unntatt helger 08.00-16.00.

Hvorfor sendes denne undersøkelsen?

Vi har en juridisk forpliktelse til å identifisere og kjenne kundene våre. Denne forpliktelsen gjelder ikke bare nye kunder, men hele kundens livssyklus. Derfor må vi oppdatere våre kunders informasjon med jevne mellomrom. Ved å oppdatere kundeinformasjonen din kan vi sikre trygg og smidig bruk av kortet ditt også i fremtiden.

Må jeg svare på undersøkelsen?

Ja, alle kunder til St1 Finance Oy må svare på disse spørsmålene. St1 Finance Oy er forpliktet til å stille disse spørsmålene til alle sine kunder.

Hvis jeg ikke svarer på undersøkelsen, vil mitt St1 Mastercard-kundeforhold avsluttes?

Vi trenger svarene dine på disse spørsmålene slik at vi kan garantere levering av våre tjenester også i fremtiden. Dersom vi ikke mottar nødvendig informasjon, kan resultatet bli at vi ikke kan tilby deg st1 Mastercard i fremtiden.

Hva brukes den innsamlede informasjonen til?

Formålet med denne undersøkelsen er å sikre at all informasjon om deg er korrekt og oppdatert.

Utover dette bruker vi kun opplysningene i forbindelse med intern rapportering og lovpålagt rapportering.

Spør andre banker om disse tingene?

Ja, alle banker som opererer under Finanstilsynet ber om denne informasjonen. Mer informasjon på Finanstilsynets nettsider.

Deler du informasjonen jeg gir med andre banker?

Vi deler ikke informasjonen din med andre banker. Det eneste formålet med denne undersøkelsen er å sikre at all informasjon om deg er nøyaktig og oppdatert.

Vi behandler dine svar og informasjonen du gir konfidensielt i henhold til taushetsplikten og personvernforordningen. Vi følger St1 Finance Oy sin databeskyttelsesforordning.

Hvis jeg vil endre svarene mine, hva skal jeg gjøre?

Ta kontakt med St1 kundeservice på +47 22 66 53 20, hverdager unntatt helger 08.00-16.00.

Sendes denne undersøkelsen én gang eller må jeg svare på undersøkelsen hvert år?

Vi sender undersøkelsen hvert femte år til alle våre St1 Mastercard-kunder. Unntaket er politisk aktive innflytelsesrike kunder, som undersøkelsen sendes til hvert tredje år.

Jeg har vært kunde hos St1 Finance i flere år, hvorfor stilles disse spørsmålene først nå?

Vi har en juridisk forpliktelse til regelmessig å sørge for at vår kundeinformasjon er oppdatert. Dette kravet om å kjenne kundene gjelder både nye og eksisterende kunder. Hvis du ble kunde hos oss før gjeldende lov trådte i kraft eller hvis opplysningene dine (f.eks. økonomisk situasjon eller bruk av tjenester) har endret seg, kan vi trenge ytterligere informasjon fra deg og uansett informasjon om at opplysningene dine er aktuelle.

Er spørsmålet knyttet til politisk påvirkning ment å avklare hvilket parti man støtter?

For at vi skal kunne handle etter loven og aktivt forhindre misbruk av offentlig makt, er det vår oppgave, ifølge loven, å finne ut om du er en såkalt politisk innflytelsesrik person (=PEP, Politisk Eksponert person). I praksis bes dette for å finne ut om du har en betydelig offentlig stilling i Norge eller i et annet land, om du er familiemedlem eller nær forretningspartner til en slik person. Vi samler ikke inn informasjon om din eller andres partitilhørighet.

Hvorfor vil du vite formålet med kredittkontoen?

Ved hjelp av dette spørsmålet tar vi sikte på å finne ut for statistiske behov hovedformålet med å bruke kortet fra kundens ståsted. Vi overvåker eller begrenser ikke bruken av kortet på noen måte basert på svaret du gir.