Ordliste

Vanlige ord og termer som du støter på som kunde hos St1

Ordliste

Antivirusprogram

Antivirusprogrammer oppdager og forhindrer at skadelig programvare angriper datamaskinen.

Betalingskort tilknyttet tjenester

Et betalingskort som er utstedt av et kredittinstitutt eller en annen aktør, og som er tilknyttet tjenesten i henhold til St1s betingelser på det nåværende tidspunkt.

Betalingsmiddel

Et kort, et virtuelt betalingskort, en chip, en app eller et annet betalingsmiddel som kan brukes til å levere betalingsoppdrag, og som er tilknyttet kundens konto i henhold til avtalen mellom kunden og St1.

Betaling

En handling for å overføre, ta ut eller stille midler til betalingsmottakerens disposisjon.

Betalingsmottaker

En kjøpmann eller en annen part som tar i mot betalingen, og som får tilgang til midler via et betalingsoppdrag.

Betalingsoppdrag

Kunden gir St1 i oppdrag å gjennomføre en betaling.

Betalingsterminal

Et apparat eller en app som leser av informasjon fra betalingsmiddelet og sparer betalingen samt videreformidler informasjon for betalingen til St1.

Betalingstjeneste

Tjeneste som gjelder betalingsformidling, betalingsmiddel og tjenester for konto- og kredittavtaler.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små datafiler som en nettside lagrer på enheten din når du besøker siden. Med hjelp av en informasjonskapsel identifiserer nettsiden deg og kan tilpasse og vise informasjon som er riktig for akkurat deg. Informasjonskapsler er vanligvis nyttige og helt ufarlige.

Delbetalingskreditt

En engangskreditt som St1 har bevilget kunden i forbindelse med betalingstjenesten, og som betales tilbake i flere omganger. Kreditten er en forbrukskreditt som er bundet til en vare og gjelder i en på forhånd avtalt tid og inneholder ingen kredittgrenser. Kreditten bevilges for å anskaffe en vare eller flere varer.

Avstandsbetaling

Gjelder en salgsmetode der betalingsmottakeren tar i mot kortinformasjonen via en elektronisk oppkobling i en situasjon der kortinnehaveren og kortet ikke er fysisk til stede i en butikk, avstandsbetaling skjer for eksempel ved netthandel og telefonsalg.

Årlig effektiv rente

Renteprosent som regnes ut ved å beregne kredittkostnadene som en årlig rente på kreditten med hensyn til avdragene.

Kontaktløs betaling

Visse betalingskort, for eksempel St1 Mastercard, muliggjør kontaktløs betaling med hjelp av ny teknologi. Kontaktløs betaling kan brukes til å gjennomføre en betaling ved å holde kortet inntil betalingsterminalen. Du trenger ikke å taste inn PIN-koden for beløp under 200 kroner da betalingen godkjennes gjennom kontaktløs betaling. Symbolet for kontaktløs betaling (buesymbol) viser at et kort er aktivert for kontaktløs betaling.

Betalingstjenestens leverandør / tjenesteleverandør

Leverandør av tjenester som oppfyller forutsetningene i Lagen om betalningsinrättingar, får tilby betalingstjenester til forbrukere. Betalingstjenester er bl.a. direktedebitering, kontooverføring og betaling med betalingskort.

Euribor-rente

Referanserente for pengemarkedet i euroområdet. Euribor-renten påvirkes av mange faktorer, f.eks. Den europeiske sentralbankens beslutninger samt det generelle pengemarkedet. Tre måneders Euribor-rente bestemmes hver tredje måned. Seks respektive 12 måneders Euribor fungerer i henhold til samme logikk.

Selskap

Et selskap som jobber på vegne av St1 eller et selskap som godkjenner kortet som betalingsmiddel.

Hovedkort eller annet hovedsakelig betalingsmiddel

Betalingskort eller annet betalingsmiddel som er bevilget innehaveren av en St1-betalingskonto.

ID-tyveri

Med ID-tyveri menes bruk av en annen persons opplysninger, for eksempel navn, personnummer, kortnummer og PIN-kode, med kriminelle baktanker.

Konto

se St1-betalingskonto.

Kontokreditt

En kreditt på kundens konto bevilget av St1.

Kort eller betalingskort

se St1-betalingskort.

Kredittkortselskap

Mastercard eller en annen aktør.

Kortinnehaver

En person som St1 har bevilget bruk av St1 Mastercard.

Kredittavtale

St1 kan bevilge kunden en kreditt som knyttes til betalingskontoen, som en del av betalingstjenesten. Kreditten kan være en betalingstid som ble bevilget på en faktura, en kontokreditt eller en engangskreditt. Kunden velger en kredittgrense i en søknad som gjennomføres i et medium for avstandskommunikasjon, eller på en annen måte. En kredittsøknad som har blitt godkjent av St1, utgjør en kredittavtale mellom kunden og St1.

Kredittkostnader

Totalsummen av renter, kostnader og øvrige avgifter som St1 har kunnskap om, og som kontoinnehaveren skal betale som følge av kredittforholdet.

Kunden

En fysisk person som har fylt 18 år, og som har inngått avtale med St1. En ikke-myndig person som har fylt 16 år, kan selv inngå en avtale om midler som denne i henhold til lovstiftelsen har rett til å bestemme over, og således bruke denne tjenesten for disse midlene.

Mastercard

Selskapet Mastercard eller et selskap som tilhører samme gruppe av selskapet eller en sammenslutning som på nåværende tidspunkt driver kortsystemet MasterCard. MasterCard er det kredittkortselskapet som St1 har tilknyttet seg for å utstede Mastercard.

Middel for avstandskommunikasjon

Mobiltelefon, datamaskin, TV, post, telenett eller et annet middel som kan brukes til å inngå en avtale uten at partene er til stede samtidig.

Parallellkort eller et parallelt betalingsmiddel

Betalingskort eller annet betalingsmiddel som kunden har koblet til en annen innehaver.

Phising/nettfisking

Gjennom phishing, eller fisking etter koder, prøver man å få tilgang til koder til nettjenester, PIN-koder, kredittkortnummer eller annen sensitiv informasjon på en ulovlig måte. Forhold deg alltid skeptisk hvis du får spørsmål om slik informasjon, f.eks. på e-post eller SMS, og ikke er sikker på hvem avsenderen.

PIN-kode eller passord

En personlig serie med siffer som St1 har gitt til kunden så denne kan godkjenne betalinger med betalingskortet.

SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) er et enhetlig euroområde som består av 28 EU-land, 3 EØS-land samt Monaco og Sveits.

Selvbetjeningskanal

Nettside, smarttelefon, app i smarttelefon eller annet tilsvarende brukergrensesnitt som muliggjør elektronisk bruk av tjenesten. Det er behov for en fungerende tilkobling for å kunne bruke en selvbetjeningskanal.

Spionprogram

Et spionprogram er et sabotasjeprogram som har som formål å samle informasjon om datamaskinen som programmet kjører på. Innsamling av informasjonen skjer uten brukerens tillatelse og ofte finnes spionprogrammet på datamaskinen uten at brukeren vet det. Innsamlet informasjon formidles vanligvis til en annen part som bruker informasjonen til kriminelle formål.

St1-betalingsknapp

En måte å betale på på nett, som du kan bruke til å betale for innkjøp og tjenester hos St1 og deres samarbeidspartneres nettbutikker, som en transaksjon fra en konto eller som en kortbetaling med kort.

St1-betalingskonto

Kundens St1-betalingskonto. Kunden kan bruke den til å gjennomføre betalinger, og du kan knytte et betalingskort eller andre betalingsmiddel til kontoen, samt søke om en kredittgrense til kontoen. Kontoen er ikke en depositumskonto i et kredittinstitutt, og kontoen omfattes ikke av innsettingsgarantien.

St1-betalingskort

Betalingskortet som er tilknyttet St1-betalingskonto, og som er bevilget av St1. Inkluderer også St1 Mastercard.

St1-kundeprogram

Via denne tjenesten kan kunden få fordeler og rabatter samt løsninger og tjenester for å kunne gjøre innkjøp enklere. Innholdet i tjenesten er spesifisert i brukerbetingelsene for St1-kundeprogrammet. St1-betalingskort knyttes automatisk til kundeprogrammet. Betalingskortet er merket med kundenummeret til kundeprogrammet.

Sikkerhetsinstruksjoner

En instruksjon som St1 har gitt til kunden for trygg bruk av betalingstjenester.

Sikkerhetsgrense

En grense som settes for kortet for kontantuttak, en innkjøpsgrense, en grense for betaling på nett eller et geografisk bruksområde.

Virus

Et lite dataprogram som spres på forskjellige måter på nett, e-post eller via harddisker og USB-minner, som flyttes fra ´én datamaskin til en annen. Virus klassifiseres som sabotasjeprogrammer, og formålet med disse er å forstyrre datamaskinen eller samle inn informasjon om brukerene.

Tilgangskode

En personlig serie med siffer som kunden har valgt, eller et fingeravtrykk som kunden kan benytte for å logge inn i tjenesten og godkjenne betalinger i selvbetjeningskanalene, eller benyttes i avstandskommunikasjon med St1s kundeservice. Kalles også St1-ID.

Korthåndtering

Ditt St1 Mastercard er personlig, og det er bare du som skal håndtere det. Hvis du vil unngå at kortet eller kortopplysningene havner i feil hender, finnes det noen gode tips å tenke på.

Trygg bruk på nettet

Fremtidens betalingsløsninger blir stadig mer digitale. Med tjenestene våre kan du handle og betale like trygt som vanlig, også på nettet. For å forsikre oss om at opplysningene dine ikke havner i feil hender, finnes det noen ting som du bør tenke på.