Hvis du mister kortet ditt

Hvis du mister kortet

Hvis du av en eller annen grunn har mistet eller forlagt St1 Mastercard, skal du umiddelbart ringe til sperretjenesten på tlf. (+47) 22 66 53 20 (åpen hele døgnet). Fra utlandet er nummeret (+47) 22 66 53 20. Når du melder kortet som mistet, overføres ansvaret for kortet til kortutstederen.

Hvis du har mistet PIN-koden eller mistenker at uvedkommende har fått tak i den, skal du umiddelbart kontakte sperretjenesten. Mobilbankappene bør også sperres av tjenesteleverandøren hvis telefonen har blitt stjålet.

Sikkerhet og svindel

Her har vi samlet aktuelle nyheter som gjelder sikkerhet og svindel.

Spørsmål om sikkerhet

Vi har samlet noen av de vanligste spørsmålene om sikkerhet, slik at du enkelt kan få svar på spørsmålene dine.