Feilmeldinger

Anmodning om utredning

Du kan levere en feilmelding om kortet ditt eller anmode en utredning av en korttransaksjon hos St1 Finance Oy, hvis:

 • kontoutskriften inneholder kjøp og/eller kontaktuttak som du ikke selv har foretatt
 • kjøp med kortet har blitt trukket flere ganger
 • du ikke har mottatt varer/tjenester som du har bestilt, som du har betalt med kortet
 • produktet du har mottatt er feil eller ødelagt

Som utsteder av betalingskortet har St1 Finance Oy ansvar for misbruk av betalingskortet i henhold til Loven om betalingstjenester og betalingsvilkårene. Hvis du har betalt med St1 Mastercard, er dessuten St1 Finance Oy og selgerparten solidarisk ansvarlige for at betalingen tilbakeføres i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Forsøk å utrede saken med selgerparten

Forsøk alltid først å utrede saken med selgeren hvis:

 • et kjøp med kortet har blitt trukket flere ganger. Be selgeren om å tilbakebetale feilaktige transaksjoner.
 • produktet du har bestilt, ikke har ankommet. Kontakt alltid selgeren først.
 • produktet du mottar, ikke tilsvarer det du har bestilt eller er feil. Be selgeren om å rette opp i feilen.
 • du vil si opp en tjeneste med kontinuerlige trekk
 • det gjelder en elektronisk avtale, og selgeren ikke har forsikret seg om at du godkjenner betalingsansvaret, og du vil heve kjøpet eller annullere bestillingen i samsvar med forbrukerkjøpsloven

 

Hvis du ikke kan ordne opp i saken med selgeren, kan du sende en feilmelding til St1 Finance Oy. Ta vare på all informasjon om kontakten med selgeren og legg ved materialet i feilmeldingen til St1 Finance Oy

Vær oppmerksom på at:

 • bilutleieselskaper i henhold til avtalen kan ha rett til å foreta trekk for ubetalt drivstoff og bøter på etterskudd
 • hotell har rett til å foreta trekk for kjøp fra minibaren på etterskudd Alle hotellreservasjoner som blir foretatt via Internett, kan ikke nødvendigvis avbestilles, og hotellet har rett til å foreta trekk som tilsvarer kostnaden for én overnatting, hvis du ikke møter opp.

Hvordan fyller du ut en feilmelding?

Fyll ut feilmeldingen nøye. Send den ferdig utfylte feilmeldingen til adressen på blanketten umiddelbart.

Hvis kortet har blitt stjålet, bør du også melde dette til politiet og legge ved en kopi av feilmeldingen din i anmeldelsen. Meld i fra til St1 Finance Oy ved mistanke om misbruk – hvis for eksempel kortopplysningene har havnet i feil hender.

For å kunne behandle feilmeldingen og bekrefte din rett til å melde om feil, er det viktig at vi får tilstrekkelig informasjon om hva som har skjedd. Fyll ut blanketten nøye og legg ved relevant materiale. Viktig vedlegg er bl.a.:

 • kvitteringer
 • ordrebekreftelser
 • selgerens tjenestevilkår
 • kopier av kontakt mellom deg og selgende part
 • meldinger om oppsigelse
 • eventuelle politianmeldelser

 

Husk at du selv også lagrer en kopi av feilmeldingen med vedlegg.

Les mer om vilkårene for betalingstjenesten for ytterligere informasjon, særlig under punktet Kortinnehaverens forpliktelser. Du får mer informasjon av St1 Finance’ kundeservice.

Husk dette når du betaler med kortet

Det er alltid viktig å lese selgerens tjenestevilkår nøye. På den måten kan du unngå en situasjon der du binder deg til fortløpende trekk. Når det gjelder elektroniske avtaler, f.eks. nettbutikker, har forbrukeren rett til å motta nødvendig lovfestet informasjon på en tydelig måte før han/hun godkjenner transaksjonen. Selgeren bør også forsikre seg om at forbrukeren forstår og godkjenner betalingsforpliktelsen som følger av bestillingen. Hvis selgeren ikke har forsikret seg om at forbrukeren godkjenner betalingsforpliktelsen i en elektronisk avtale, har forbrukeren rett til å heve kjøpet. Kunden bør imidlertid alltid først rette et krav om heving av kjøpet til selgeren.

Last ned kortreklamasjonsskjema her