Kontaktløs betaling

Fremtidens betalingsløsning

Kontaktløst med St1 Mastercard

Kontaktløs betaling er en stadig vanligere betalingsform som er både problemfri, rask og enkel. Opplysningene dine forblir beskyttet gjennom hele kjøpet, og kortet trenger ikke å forlate hånden din. Kontaktløs betaling er mulig med alle kort og betalingsterminaler som har symbolet for kontaktløs betaling (buesymbol).

Ved kontaktløs betaling benyttes Near Field Communication (NFC-teknologi). Teknologien bygger på at beskyttet datatrafikk kommuniseres mellom kort og betalingsterminalen, og betalingen utføres enkelt ved å holde kortet inntil terminalen i noen sekunder. Betalingsterminalen signalerer deretter når kjøpet er gjennomført.

For beløp som er lavere enn 400 kroner trenger du ikke bruke PIN-koden. Hvis beløpet overstiger denne grensen, kan du fortsatt betale kontaktløst, men bekrefte beløpet med PIN-kode. Kortet ditt kan til og med benyttes til betaling som tidligere ved å føre kortet inn i kortleseren og taste inn PIN-koden.

Trygg og sikker betalingsmetode

Den stadig mer vanlige kontaktløse betalingen øker sikkerheten ved kortbruk siden kortet aldri trenger å forlate hånden din. Gjennom å muliggjøre betaling uten PIN-kode unngår du også at koden din havner i feil hender. For å øke sikkerheten ytterligere ber betalingsterminalen bare om PIN-kode i et tilfeldig mønster. Dette er for å sikre at kortet benyttes av den som eier kortet. Kontaktløs betaling gjør det enklere å betale slik at du kan oppleve at hverdagen blir enklere og stressfri.

st1-mastercard

ST1 MASTERCARD

Et internajonalt betalingskort

St1 Mastercard kan benyttes over hele verden. Kortet kan brukes overalt der du ser Mastercard-symbolet, både i butikker, på nettet og i salgsautomater. St1 Mastercard gjør hverdagen enklere med kontaktløs betaling. Vær oppmerksom på at du først kan foreta kontantuttak tre måneder etter at ditt kundeforhold er påbegynt, forutsatt at du har møtt betalingsvilkårene.