Kontokreditt

Kredittgrense

Kreditten som kobles til St1-betalingskonto bevilges av St1 Finance. Den bevilgede kreditten gjelder kun for kontoen den er koblet til, og kun ett kort kan kobles til kontoen og kreditten. Korttransaksjonene debiteres kundens St1-betalingskonto innenfor rammene for bevilget kontokreditt. Kontokreditt bevilges for beløp fra 5000 opp til 100 000 kroner.

Kredittsøknad

Du søker om ønsket kreditt i Snarveien, velger en kredittgrense mellom 5000 og 100 000 kroner. Godkjent søknad meldes direkte via appen, og betingelsene sendes til den e-postadressen som du har oppgitt.

Fakturering

Kjøp som gjennomføres med St1 Mastercard, debiteres den kontoen som er koblet til kortet, og du får deretter en faktura for benyttet kontokreditt. Det finnes ingen månedlig grense for kreditten, så du kan alltid benytte deg av den tilgjengelige kreditten.

Kjøp med St1 Mastercard er rentefrie til og med påfølgende fakturas forfallsdato. Deretter tilkommer rente i henhold til avtalen på den ubetalte gjelden. St1 Finance har rett til å debitere avgifter i henhold til prislisten fra kundens betalingskonto. For kontantuttak løper renten fra datoen for uttaket.

Du kan fritt velge om du vil betale hele beløpet, minimumsbeløpet som oppgis på fakturaen, eller et annet beløp mellom disse to. Du har dessuten alltid rett til én betalingsfri måned per år.

Betal-enkelt-med-Snarveien

LAST NED SNARVEIEN

Kortet søker du om i snarveien-appen

Du søker enkelt om St1 Mastercard i snarveien-appen. Last ned appen og følg instruksjonene.