Fordeler ved å være en del av Fleet Hub

1. Oversikt. 

Det er viktig å ha tungen rett i munnen når man har ansvar for store mengder informasjon, kvitteringer, utbetalinger, kjøretøy, sjåfører og liknende. Ingen ønsker å bruke tid og energi på å lete etter den rette kvitteringen eller den siste fakturaen. I vår Fleet Hub App har du alt på ett sted, og i riktig rekkefølge. 

Her kan du bevege deg enkelt rundt i de ulike personlige innstillingene for alle dine Fleet Hub-kort, se hvilke kort som har de ulike tilgangene og endre dette rett i appen. 

2. Sikkerhet

Sikkerhet er viktig for sjåfører, kjøretøy, andre bilister og, ikke minst, for deg som har ansvar for hele flåten. 

Sikkerheten Shell Fleet Hub kan tilføre din arbeidshverdag er delt i to: 

  1. Sikkerhet i betaling 
  2. Sikkerhet i kvalitet

1. Sikkerhet i betaling

Sikkerhet i betaling går på den digitale faktureringsløsningen, og tilgang til alle fakuturaene. Dette vil si at du både betaler fakturaene dine på en sikker plattform og oppbevarer all informasjon på samme sted, slik at du ikke risikerer å miste noe. I tillegg har du alltid tilgang på tidligere betalte fakturaer, slik at du enkelt kan gå tilbake og sjekke betalingen dersom det skulle oppstå en feil ved betalinger eller regnskap.. 

2. Sikkerhet i kvalitet

Sikkerhet i kvalitet går på at produktene du kjøper hos oss er av høy kvalitet. Både drivstoff og våre tilleggsprodukter for kjøretøy er av øverste kvalitet. Kortene og systemene våre fungerer godt, og alle kort kan erstattes og fornyes via appen dersom dette skulle være nødvendig. 

3. Den tredje fordelen er rapportene

De personlige rapportene du kan hente ut fra Shell Fleet Hub omtaler alle aspekter av driften din. Du kan blant annet se alle kortaktiviteter og forbruksrapporter på alle eller et bestemt kort, se hvor mange liter drivstoff og AdBlue som har gått med til bilparken og, ikke minst, andre produkter og kjøp m.m

Via disse rapportene kan du enklere identifisere problemer eller fartshumper som hindrer driften i å gå sømløst. Her kan du finne områder du kan spare inn kostnader på, og hvordan du kan gjøre dette på en enkelt og grei måte. 

Disse rapportene blir liggende i din brukerportal, der du også kan hente ut tidligere rapporter for å sammenligne. 

4. Den fjerde fordelen er at det er en komplett digital løsning

Gjennom Fleet Hub får du tilgang til alle funksjonene flåten din trenger. Du har mulighet til å få oversikt over det økonomiske aspektet, hente ut fakturaer og se historikk. Betalingsplattformen er 100% trygg, og alle utgifter blir samlet opp slik at du slipper å føre inn enkeltbetalinger i regnskapet. 

Du har også en brukervennlighet når det kommer til kort og betaling på stasjonene. For kunder med bilpark bestående av tungtransport får du tilgang til listepriser i Shell Fleet Hub.

Alle rapporter ligger samlet for hele bilparken. Dette gir deg større forutsigbarhet, da du kan hente opp tidligere rapporter og beregne fremtidige utgifter.

Alle handlinger du trenger å gjennomføre ligger på samme plattform på nett, og er tilgjengelig døgnet rundt. I tillegg er det både enkelt og raskt å lage en konto og sette opp dine egne preferanser og innstillinger.

Ved å være en del av Shell Fleet Hub vil du få tilgang til tilbud og gode priser utover det vanlige kunder vil få. Dette gjelder priser på mat og drikke, priser på drivstoff og på andre produkter til kjøretøyene dine, som olje og liknende. 

Spørsmål om Shell Fleet Hub eller trenger veiledning for å finne frem?

Ta kontakt med oss på kundesenteret for Shell Card og vi vil gladelig hjelpe deg.